Temauger

Flere gange årligt laver Stauninggården nogle temauger, hvor børnene fordyber sig og lærer ting om temaet.

Senest havde vi et tema i Stauninggården om Grønland.

Her blev der lavet grønlandsk mad på bålet, sunget grønlandske sange, læst historier om Grønland og det grønlandse flag blev malet.
På legepladsen blev der sågår bygget et grøndlansk tipi telt til historielæsning og frokost.

Helsingør Kommune har også lejlighedsvis nogle temaer som kører i alle byens institutioner som Stauninggården vil forsøge at følge.


Forslag til temaer modtages meget gerne og kan sendes til kontakt@stauninggaarden.dk