Blog

Rim, remser og koglemænd – sprogarbejde på Stauninggården

I de forløbne måneder har sproget været i fokus på Stauninggården i endnu større grad end sædvanligt – Læseleg, rim og remser og læring i skoven har fyldt børnenes hverdag, og forældrene har også været med.

Rimus og Rima er to små trolde, som børnehavebørnene på skift har haft med hjemme en uge ad gangen. De små trolde med det strittende hår er rim-trolde og hvert barn skulle sammen med deres forældre skrive små rim i troldenes rimebog og lave flotte tegninger til dem.

Det er blevet til en flot bog, hvor børnene virkelig har leget med sproget i deres fine og sjove rim og remser.

Børnene har også været i skoven og samlet natur-materialer til koglefolk, som de har brugt i deres egne små teaterstykker. Det er god øvelse for børnenes sprogs, at ungerne selv finder på gode historier til teaterstykkerne.

Der laves koglefolk

Koglefolket er inspireret af Poul Dyrhauges bog, ”Ole og Koglefolket”, som er blevet læst højt i børnehaven.

Koglefolk

Nu hvor temaet Sprog er afsluttet, er børnene startet på et nyt tema, nemlig Sociale Kompetencer.

Tak til vores skønne personale for alt det I gør for at lære vores børn disse gode ting.