Forældreengagement

I Børnehuset Stauninggården stiller vi på flere områder store krav til forældrenes engagement i børnenes hverdag og alle de arrangementer som afvikles i institutionen.

For at give børnene den bedst mulige dag i institutionen, er det vigtigt, at der er et godt samarbejde og kommunikation mellem personale og forældrene. Det er derfor vigtigt at begge parter informerer hinanden om ting, som kan have indflydelse på barnets trivsel etc.
Der er ligeledes behov for en god forældreopbakning om det pædagogiske arbejde, som udføres med børnene i institutionen.

I børnehuset Stauninggården afholder vi i løbet af året flere forskellige arrangementer hvor forældre og bedsteforældre er velkomne. Det har stor betydning for institutionen og ikke mindst børnene, at forældre eller bedsteforældre tilstræber at deltage aktivt i disse arrangementer.
Der er ofte behov for hjælp til planlægning og gennemførelse af disse arrangementer og vi sætter stor pris på deltagelse fra forældrene.

Alle arrangementer vil fremgå af aktivitetskalenderen.