Venteliste

Børnehuset Stauninggården har i øjeblikket venteliste.
Det er derfor en rigtig god ide at skrive sit barn op hurtigst muligt.

Hvis du/I ønsker at indmelde jeres barn/børn skal du/I udfylde en indmeldelsesblanket.

Regler for ventelisten i Børnehuset Stauninggården

INDMELDELSER & VENTELISTE

For at indmelde sit barn skal man anvende Stauninggårdens indmeldelsesblanket, som findes i linket ovenfor.

Alle indmeldelser skal mailes til info@stauninggaarden.dk

 Stauninggården bekræfter for modtagelse af alle indskrivninger på mail.

 Dit barn kan tidligst indskrives fra den dag barnet er født og har fået et cpr. nummer.

Af hensyn til det pædagogiske behov er det ikke muligt at vælge en behovsdato før barnet er fyldt 10 måneder. Der kan dog dispenseres for dette i særlige tilfælde.

 Det koster 150 kr. i gebyr, at blive indmeldt og opskrevet på Stauninggårdens venteliste. Gebyret refunderes ikke.

Pengene går ubeskåret til at give børnene i Stauninggården skønne naturoplevelser. Gebyret skal indbetales på nedenstående konto senest 5 hverdage efter afsendelse af indmeldelsen til Stauninggården.

Reg. nr.: 2226 Kontonummer: 6891 620 606
Tekst: Skriv barnets navn og cpr. nummer på indbetalingen.

Ved manglende indbetaling af gebyr annulleres indmeldelsen.


ANCIENNITET & LEDIGE PLADSER:

Anciennitet på ventelisten er gældende fra den dag barnet er indskrevet i Stauninggården (Opskrivningsdato). Ancienniteten gør sig kun gældende i det tilfælde, hvor flere børn har samme behovsdato.

I tilfælde af at flere børn har samme behovsdato, og der ikke er en plads til alle, tilbydes pladserne i prioriteret rækkefølge ud fra barnets anciennitet på ventelisten.

 Ledige pladser tilbydes efter behovsdato. Børn med tidligste behovsdatoer på ventelisten tilbydes først en plads. Behovsdato går forud for anciennitet.


SØSKENDEGARANTI:

Søskende er garanteret en plads i Stauninggården, hvis de senest 2 mdr. efter fødsel, sender indmeldelse pr. mail. 

For børn på ventelisten, hvis behovsdato matcher tidspunkt for de ledige pladser og i øvrigt opfylder ovennævnte hensyn, prioriteres ansøgningerne efter følgende prioriteringer: 1. Søskende til indmeldte børn 2. Andre børn


TILBUD OG ACCEPT AF PLADS:

Senest 2 måneder før behovsdato bekræftes på mail, om barnet kan tilbydes en plads til ønskede behovsdato i Stauninggården.

Accept eller afslag af tilbudte plads, skal meddeles skriftlig til Stauninggården senest 5 hverdage efter tilbuddets afsendelse. Svar mailes til info@stauninggaarden.dk

Ved accept af tilbudte plads som er bindende, indbetales depositum på 2.500 kr. til nedenstående konto senest 5 hverdage efter tilbuddets afsendelse. Ved manglende indbetaling af depositum mistes den tilbudte plads og pladsen tilbydes til andens side.

Reg. nr.: 2226
Kontonummer: 8983 368 086
Tekst: Skriv barnets navn og cpr. nummer på indbetalingen.

Ved afslag af tilbudte plads slettes barnet med sin optjente anciennitet på ventelisten. 

Manglende accept eller afslag medfører sletning på ventelisten med optjente anciennitet.


DEPOSITUM: 

Indbetalte depositum ved accept af plads, tilbagebetales når barnet ophører i Børnehuset Stauninggården. Børnehuset Stauninggården forbeholder sig dog ret til at tilbageholde dele eller hele depositum ved tilgodehavende i forældrebetaling for pågældende barn.


FORTRYDELSE:

Opsiges en plads efter skriftlig accept og indbetalt depositum, bortfalder indmeldelsen og depositum.


ÆNDRING AF BEHOVSDATO:

Ved ønske om ændring af behovsdato til en tidligere dato kontaktes Stauninggården skriftligt på mail, som skal bekræfte muligheden for dette skriftligt.

 Ved ønske om ændring af behovsdato til et senere tidspunkt kontaktes Stauninggården skriftligt på mail, som skal bekræfte muligheden for dette skriftligt. Det er kun muligt at flytte behovsdatoen en gang og kun til 2 måneder senere. Ønskes det at flytte behovsdatoen mere end 2 måneder senere mistes pladsen på ventelisten og man registreres med ny opskrivningsdato og behovsdato på ventelisten. Barnet kommer dermed bag i køen igen.


PLADS I KOMMUNAL INSTITUTION:

Indtil I har modtaget tilbud om plads i Stauninggården, foreskriver reglerne i Helsingør Kommune, at jeres barn ligeledes skal være opskrevet på venteliste til en kommunal institution. Dette gøres ved at henvende sig til pladsanvisningen i Helsingør Kommune. Digital pladsanvisning. Når og hvis I får plads i Børnehuset Stauninggården til jeres barn, skal I opsige pladsen til den kommunale institution igen. Der er 30 dages opsigelse af en kommunal institutionsplads.


******

Hvis du/I ønsker at indmelde jeres barn/børn skal du/I udfylde en indmeldelsesblanket.