Vedligeholdelsesudvalg

Vedligeholdelsesudvalget består af 2-3  bestyrelsesmedlemmer som har ansvaret for at;

Kontaktpersoner til DUI omkring vedligeholdelse.

– Lave årlig bygningsgennemgang med DUI. Præsenteres efterfølgende for bestyrelsen.

– Ansvarlige for alt vedligeholdelse i Stauninggården.

– Ansvarlige for i samarbejde med lederen at løse akutte vedligeholdelsesopgaver.

– Udarbejde vedligeholdelsesplan for det kommende år i Stauninggården, som godkendes på bestyrelsesmøde i oktober.

– Koordinere forældre arbejdsdage i samarbejde med valgte forældre arbejdsgruppe, som er ansvarlige for planlægning og gennemførelse af arbejdsdagene.

– Holde sig opdateret på kommunens krav til bygninger som anvendes til institution.

– Ansvarlige for at institutionens legeredskaber overholder alle sikkerhedsmæssige regler.