Samarbejdspartner/Administrator

Børnehuset Stauninggården er administrativt tilknyttet ADVODAN i Glostrup.

ADVODAN Glostrup
Glostrup Torv 6-10
2600 Glostrup

Telefon: 46 14 65 00
E-mail: metl@advodan.dk (Mette Lamut)
Web: www.advodan.dk/advodan-glostrup/

*****

Specifikation af administrative ydelser ved ADVODAN

Bogføring, modtagelse og betaling af regninger (via e-mail advis).
Udarbejdelse af budgetkontroller og lønsimuleringer.
Generel budgetassistance og sparring.
Lønudbetaling med alle afregninger og de hertil relaterede ændringer i løndannelse, såsom overenskomststigning, forhåndsaftaler, anc. stigning.
Opkrævning af forældrebetaling via PBS.
Rådgivning og sagsbehandling i forbindelse med personalesager og vejledning om generelle ansættelsesretslige forhold.