Pædagogisk udvalg

Det pædagogiske udvalg består af 2-3  bestyrelsesmedlemmer og lederen af Stauninggården som har ansvaret for at;

– Sikre at Dagtilbudsloven bliver overholdt.

– Sikre at Stauninggårdens vision og værdigrundlag integreres i det pædagogiske arbejde.

– Sikre et fysisk og psykisk børnemiljø med særlig fokus på natur og udeliv, som fremmer børnenes trivsel, sundhed og udvikling.

– Holde sig orienteret om kommunens ændrede krav til det pædagogiske arbejde i institutioner.

– Holde sig orienteret om den seneste udvikling og nyheder inden for det pædagogiske arbejde med børn i institutioner.

– Løbende udvikle og forbedre institutionens pædagogiske læreplaner i samarbejde med ledelsen og bestyrelsen.

– Holde sig orienteret om relevante kurser/uddannelse indenfor pædagogik med relevans for personalet.

– Opdatere Stauninggårdens virksomhedsplan årligt i samarbejde med ledelsen og bestyrelsen.

– Deltage i personalemøder.

– Rapportere tilbage til bestyrelsen hvilke pædagogiske emner der kom op til personalemødet og hvad der er blevet besluttet.

– Præsentere bestyrelsen for personalets ønsker om pædagogiske tiltag.

– Være bindeled mellem bestyrelsen og personalet, for at fremme det gode samarbejde.