Økonomiudvalg

Økonomiudvalget består af 2-3  bestyrelsesmedlemmer som har ansvaret for at;

 

– Lave årsbudget for Stauninggården. Godkendes på bestyrelsesmøde i november året før.

– Sikre en sund og ansvarlig økonomi i Stauninggården.

– Løbende holde bestyrelsen og ledelsen orienteret om Stauninggårdens økonomi.

– Præsentere den årlige generalforsamling for Stauninggårdens økonomi.

– Holde sig orienteret om ændringer for kommunale tilskud.

– Føre kontrol med de daglige udgifter i Stauninggården.

– Lave årsregnskab i samarbejde med administratoren for Stauninggården.

– Præsentere økonomioversigt på alle bestyrelsesmøder.

– Være kontaktpersoner til Stauninggårdens bankforbindelse.

– Kontrollere administrators regnskabsføring for Stauninggården.

– Kontrollere administrators lønregnskaber for Stauninggården.

– Holde sig orienteret fra administrator om manglende forældrebetalinger ved løbende tilsendelse af restanceoversigter på mail.

– Godkende fakturaer i samarbejde med lederen på administrators E-Faktura.