Bestyrelse

I Børnehuset Stauninggården er der en demokratisk valgt forældrebestyrelse, som i samarbejde med den daglige leder er ansvarlige for driften og økonomien i Stauninggården. Medlemmer til forældrebestyrelsen vælges en gang årligt på et forældremøde. Læs mere herom i Stauninggårdens vedtægter og forretningsorden.

Bestyrelsen kan altid kontaktes på følgende mail; kontakt@stauninggaarden.dk

Alle henvendelser behandles fortroligt i forældrebestyrelsen. Husk altid at skrive eget navn på alle henvendelser, så forældrebestyrelsen har mulighed for at kontakte dig/jer bagefter.