Kælkedage

Når den første sne er faldet, er Stauninggårdens børn de første til at besøge den store kælkebakke, som ligger lige bagved Stauninggården på golfbanen.
Her får børnene mange gode timer til at gå med leg i sneen.

Stauninggården har nogle kælke, men børnene er også velkomne til at medbringe sin egen. Husk blot at skrive navn på.

Kælkebakken 1 min. fra stauninggården