HR udvalg

(Human Ressource) HR Udvalget består af 2-3  bestyrelsesmedlemmer som har ansvaret for at;

 

 – holde sig opdateret med administratoren omkring alle retslige ansættelsesaspekter.

– have indgående kendskab til gældende overenskomster for pædagoger og pædagogmedhjælpere, samt holde sig opdateret omkring eventuelle ændringer.

– holde sig opdateret omkring gældende lovgivninger gældende for personalet i Stauninggården.

– ansætte en leder til Stauninggården. Godkendes på bestyrelsesmøde inden ansættelse.

– ansætte personale i samarbejde med Stauninggårdens leder.

– holde sig orienteret om relevante kurser/uddannelse for Stauninggårdens leder.

– holde sig orienteret om relevante kurser/uddannelse for personalet.

– sikre at lederen af institutionen årligt afholder MUS med alle medarbejdere.

– give sparring til lederen omkring alle ansættelsesretslige spørgsmål, samt kurser og uddannelse.

– gennemføre en APV undersøgelse i institutionen i samarbejde med lederen minimum hvert 2. år.
 
– sikre et godt og sundt arbejdsmiljø for personalet.

– sikre et godt forhold til de faglige organisationer