Fri for mobberi

Mobning er fortsat et stort og reelt problem for mange danske børn: 6% af alle 11-15-årige børn mobbes jævnligt. Forskning viser, at jo før man sætter ind overfor mobning, jo mindre bliver de personlige og samfundsmæssige konsekvenser.

Mobning er mest udbredt i 4.-7. klasse, men kimen lægges allerede i børnehaven. Derfor fokuserer antimobbeprogrammet Fri for Mobberi på de 3-8-årige, hvor programmets værdier om venskab og fællesskab har stor effekt: Undersøgelser viser, at lærere og pædagoger oplever, at Fri for Mobberi gør en positiv forskel for børnene.

Fri for Mobberi består af en kuffert med pædagogiske redskaber som fx samtaletavler, massage, rytmik og bøger. Med kufferten følger et obligatorisk instruktørkursus. Kufferten bestilles på vores webshop. Desuden består Fri for Mobberi af Fri for Mobberi Universet; et digitalt univers udviklet primært til indskolingen, hvor centrale elementer i Fri for Mobberi er udviklet til brug på iPads og smartboards.

*****

I Stauninggårdens børnehave introducere vi børnene til “Fri for mobberi” og anvender kufferten med alle de pædagogiske redskaber til læring med børnene.

Læs meget mere om alle de spændende initiativer omkring “Fri for mobberi” på nedenstående link.

www.friformobberi.dk