Blog

Fri for Mobberi på Stauninggården

Stauninggården har som en af få institutioner i Helsingør i flere år på børnehaveniveau arbejdet med Mary Fondens og Red Barnets anti-mobbeprogram Fri for Mobberi, og som noget nyt er konceptet nu udvidet til også at omfatte de helt små i vuggestuen.

Når der skal sættes ind over for og forebygges mobning skal man starte tidligt. Programmets koncept og de redskaber som Mary Fondens antimobbe-kuffert tilbyder klæder Stauninggårdens personale godt på så de kan ruste Stauninggårdens børn til bedre at takle mobberi.

Med dette for øje stræber Stauninggårdens personale efter at skabe en børnekultur, hvor børnene hjælpe hinanden – det vil sige, hvor børnene selv kan se, hvilke børn der har behov for hjælp og også hjælper dem. For eksempel i situationer hvor der er en konflikt eller et barn er ked af det – her skal de andre børn kunne træde ind og hjælpe den, det er synd for eller den, der ikke er blevet behandlet ordenligt. Naturligvis med de voksne som hjælpere på sidelinien. Børnene skal kunne turde sige fra, hvis de oplever noget, der overtræder deres grænser, og lærer samtidig, at det er helt i orden at kalde på en voksen og bede om hjælp.

”For at kunne skabe denne kultur i Stauninggården, skal vi – de voksne – være gode rollemodeller. Vi skal være nærværende og kunne se, hvad der rører sig i børnegrupperne”, fortæller souschef i Stauninggården, Betina Capion. ”Fri for Mobberi-konceptet giver personalet en masse redskaber netop til dette og det har været en stor succes i børnehaven – og vi glæder og til også at inddrage vuggestuebørnene i dette vigtige, spændende og sjove arbejde”.

Der snakkes om Bamsevennernes tur til Australien

Der snakkes om Bamsevennernes tur til Australien

Hun er af den klare overbevisning at de af Stauninggårdens børn som i årenes løb er blevet sendt videre til SFO og i skole har haft stor nytte af den målrettede indsats. ”Rent pædagogisk er der noget meget tilfredsstillende i at kunne lære børnene at være gode kammerater og vi er stolte over at være med til at forebygge mobning både her og nu, men også på den lange bane”, siger hun.

Personalet i Stauninggården er meget bevidste om deres ansvar for at skabe plads til fællesskaber og de sikrer at Fri for Mobberi-konceptet bliver bragt til børnene på sjove måder gennem lege, aktiviteter og ture.

Der bliver for eksempel afholdt teater, der er børnemassage efter konceptet ”den man rører ved, driller man ikke”, og Bamsevennerne – de søde, lilla Fri for Mobberi-maskotter – bruges til trøst og involveres i forskellige dialoger omkring det at mobbe og hjælpe andre børn.

Det er ikke kun Stauninggårdens personale og børn, der arbejder med antimobbe-rutiner – også forældrene er involverede, blandt andet er Fri for Mobberi en fast del af programmet, når der er forældremøder, ligesom personalet løbende informerer om aktiviteter på intranettet.

Nu også i vuggestuen

I maj lancerede Mary Fonden så antimobbe-kufferten til 0-3 årige, efter at Fri for Mobberi-redskaberne i en årrække kun har været målrettet børnehavebørn. Og på Stauninggården har den været længe ventet.

”Selv om vuggestuebørn er for unge til bevidst at mobbe andre børn, kan man sagtens støtte dem i deres udvikling af sociale færdigheder allerede fra en tidlig alder”, siger Betina Capion, der er begejstret for den nye kuffert til vuggestuebørnene.

Kufferten giver Stauninggårdens personale gode redskaber til målrettet at lære også de helt små for eksempel hvad det vil sige at være en god kammerat og hvad forskellen er på almindeligt, sjovt og inkluderende drilleri og dårligt, ekskluderende drilleri.

Fir for Mobberi kufferten med indhold - billede fra www.friformobberi.dk

Fir for Mobberi kufferten med indhold – billede fra www.friformobberi.dk

”Da det kan være ret abstrakt for et barn at tale om mobning, er det vigtigt at man sætter fokus på dagligdags situationer i børnehøjde, der kan hjælpe børnene med at forstå, hvad der er godt at gøre i situationen – og hvad der er mindre godt,” fortæller Betina Capion, og tilføjer: ”I det store og hele handler det om børnenes trivsel og om at være en del af fællesskabet – og når man har det godt med sig selv og sine omgivelser, når man trives, falder antallet af negative situationer og konflikter.”

Da Stauninggårdens beliggenhed indbyder til at tage naturen i brug i alle hverdagens aktiviteter er det ofte udenfor at øvelserne forgår – og Bamsevennerne har da også tit været med i skoven og på stranden ligesom teater-stykker bliver sat op på Stauninggårdens store naturlegeplads. Der er nemlig højt til himlen og masser af plads til udfoldelse og leg med kammeraterne.

Bamsevennerne er i øvrigt netop rejst på sommerferie til Kronprinsesse Marys hjemland, Australien, hvor de skal besøge venner og familie. De kommer hjem til Stauninggården igen i august, og tager nogle nye små bamsevenner med sig, som skal holde til i vuggestuen.

Læs mere om Fri for Mobberi på: http://www.maryfonden.dk/da/fri-for-mobberi og http://www.friformobberi.dk/

Stor tak til Merete, Henriette og Betina for hjælp til denne artikel.

Gode venner

Gode venner