Forældre- børnesamtaler

1 gang årligt inviteres alle forældre til en privat forældre-børnesamtale med de pædagoger som har det daglige ansvar for barnet.
Samtalerne ligger oftest i første kvartal.

Formålet med forældre-børnesamtaler er af få en uformel snak om barnets trivsel, udvikling og læring.
Personalet vil ud  fra sit materiale gennemgå barnets læringskurve og fortælles hvordan de oplever barnet udvikle sig i institutionen.

Forældre vil have lejlighed til at spørge ind til alle aspekter omkring sit eget barn.

*****

Forældre-børnesamtaler foregår uden børn.