Smileyrapport

Fødevarestyrelsen laver årligt flere kontrolbesøg i Stauninggården hvor de kontrollerer om vi overholder vores egenkontrolsprogram og i øvrigt har styr på håndtering af fødevarer og rengøring.

Klik på nedenstående link for at se den seneste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsens besøg.

Smiley rapport