Allergier etc.

Børnehuset Stauninggården kan imødekomme de fleste behov i forbindelse med diverse fødevareallergier eller religiøse forhold.

Det er forældrenes pligt at underrette Børnehuset Stauninggården om sit barns eventuelle allergier eller specielle behov grundet religiøse forhold allerede ved opskrivningen til institutionen. Allergier skal dokumenteres ved lægeerklæring.

I tilfælde hvor Børnehuset Stauninggården ikke har mulighed for at imødekomme eventuelle behov for specialkost pga. allergi eller religiøse forhold, vil forældrene blive underrettet om dette og en alternativ madløsning aftales.